Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Expedície a bezpečnosť
 
Zdroj :
Horská medicína - mirror stránky horskej medicíny.
Copyright © MUDr. Vopálenský Branislav 2001.

 
Článok vznikol zo záverov workshopu : "Expedície a bezpečnosť", ktorý viedol Joss Lynam a ktorý bol súčasťou sympózia "Bezpečnosť a horolezectvo", Organizovaného UIAA v Istambule 8.okt. 1994.
 
Autor článku :
Joss Lynam, President UIAA expeditions Commision.
 
Preklad :
Ing J. Rockfalusy, MUDr. I.Miko, Október 1995.
 
 
Bezpečnosť horolezeckých výprav do veľhôr, alebo do vzdialených oblastí obsahuje tri hľadiská, s ktorými sa nestretávame v Alpách a iných pohoriach blizko seba husto obývaných centier.
 
Sú to :
  • spoliehanie sa iba sám na seba
  • problémy veľkých výšok
  • personál o ktorý sa treba postarať
Predstavujú rozšírenie obecných hľadísk bezpečnosti pri horolezectve a môžu sa stať rozhodujúcimi v expedičnom horolezectve.
 
Po týchto všeobecných poznámkach sa pozrime na kľúčové faktory. Niektoré z nich sú triviálne, ale je zarážajúce ako často sa opomínajú očividné bezpečnostné opatrenia.
 
1. Dobrý prieskum.
 
Obyčajne je neľahké získať spoľahlivé informácie, hlavne o veľmi vzdialených štítoch, ale je životne dôležité pokúsiť sa o maximum poznatkov: o prístupoch, technických ťažkostiach, povetrnostných podmienkach v zamýšľaných ročných obdobiach. Je tiež nevyhnutné aby si expedícia zvolila cieľ primeraný kondícii, skúsenosti, technickej vyspelosti a počtu účastníkov.
 
2. Využitie modernej technológie.
 
Môže sa stať "dvojsečnou zbraňou", ktorej precenenie môže skončiť nešťastím.
 
Príkladmi sú :
 
2.1 Satelitná navigácia GPS-dokážete však zistiť svoju polohu v prípade zlyhania techniky?
 
2.2 Komunikácia cez satelit-možno sa naň úplne spoliehať pri životne dôležitých informáciách a komunikácii?
 
2.3 Automatické záchranné majáky
 
2.4 Moderný výstroj možno dnes zohnať kompletne a občas i lacno v blízkosti veľkých hôr, avšak je vždy aj dobrej kvality? Spomente si na Kukuczkovu smrť na Lhotse, ktorému sa pretrhlo lano z "druhej ruky".
 
2.5 Kyslíková aparatúra je dnes lacná, ľahká, dostupná, ale i prílišné spoliehanie na ňu môže viesť ku katastrofe.
 
Neradno zabudnúť že hostitelské zeme môžu obmedzovať prepravu niektorých súčastí výstroja.
To nás privádza k úvahám o ďalších faktoroch.
 
3. Dôverčivosť.
 
3.1 Prílišné spoliehanie na vyššie spomenuté "dvojsečné zbrane" môže byť zhubné pre menej skúsené družstvá.
 
3.2 Čo by sme mohli nazvať "Messnerovým komplexom"? Nedostatok uvedomenia si (čopodporujú informačné médiá reportážami o úspechoch Messnera a jemu podobných špičkových horolezcov), že kvality týchto alpinistov sú naozaj výnimočné, často privádza "normálnych horolezcov" k podujatiam, ktoré ďaleko presahujú ich možnosti.
 
3.3 Prítomnosť iných partnerov, fixné laná a pripravené stany často nabádajú k unáhlenému konaniu, ktoré v menších horstvách nemusí mať tragické dôsledky, ale ktoré už neraz zapríčinili katastrofy v najvyšších horách. Spomeň si na K2 v roku 86, keď veľmi zlé posúdenie situácie dokonca i zo strany skúsených expedičných horolezcov, vyvolalo reťaz tragických udalostí.
 
3.4 Neuvedomovanie si rozdielov. Terén, ktorý je bezpečný vzhľadom na lavíny v Alpách, môže byť nebezpečný vo veľhorách.
 
3.5 Nedostatok vedomostí o problémoch veľkých výšok, čo naás privádza k ďalším otázkam.
 
4. Problémy výšky.
 
4.1 Znižovanie kapacity intelektu. Nepružnosť, neschopnosť zhodnotiť nástup horšieho počasia, vlastnú vyčerpanosť i stav svojich partnerov, býva často príčinou tragických nehôd.
 
4.2 Telesná vyčerpanosť. Nehody sú častejšie pri zostupe ako pri výstupe a tento pomer je ešte výraznejší vo veľkých výškach, lebo fyzická vyčerpanosť je znásobená pomalými myšlienkovými pochodmi.
 
4.3 Existuje niekoľko do očí bijúcich príkladov skupín, ktoré postupovali ignorujúc chorých, alebo zranených účastníkov. Vo veľkých výškach i tí najviac nesebeckí zistia, že vlastný prospech je to jediné na čo dokážu myslieť. Jeden člen tohto pracovného stretnutia Rodrigo Jordan-spomenul svoj vlastný zostup z vrcholu M.Everestu. Počas neho úplne zabudol na svojich spoločníkov. Mohol by etický kód pomôcť, alebo naň lezci jednoducho vo výškach zabudnú?
 
5. Zdravotná situácia.
 
5.1 Prevencia. Podstatná je príprava :
  • očkovanie atď.
  • lekár (alebo osoba schopná poskytovať v teame prvú pomoc. Treba však podotknúť že i plne kvalifikovaný lekár doma, môže byť bez skúsenosťami s akútnou horskou chorbou, omrzlinami atď.
Malé výpravy budú často využívať účastníkov vycvičených v poskytovaní prvej pomoci. Ale títo sú pripravovaní dohliadať na pacienta počas pol hodiny - do príchodu zdravotnej záchrannej služby a tiež asi nič nevedia o AMS, omrzlinách, podchladení.
 
Na expedícii sa im môže ľahko stať, že sa budú musieť o postihnutého starať aj 3 dni, pokiaľ bude možný odsun. Pracovné stretnutie vyslovilo názor, že lekárska komisia UIAA by mala vypracovať syllaby pre "kvalifikáciu poskytovania prvej pomoci vo vysokých horách".
 
5.2 Liečenie je do značnej miery vecou prípravy, zabezpečenia že budú k dispozícii preparáty potrebné k liečeniu možných ochorení a úrazov.
 
Zásoba týchto prostriedkov musí umožniť starostlivosť o :
  • členov expedície
  • najatý personál a miestne pracovné sily
  • dedinčanov na trase expedície
5.3 Odsun. V predstihu je dôležité :
  • vedieť ako privolať pomoc(včítane vrtuľníka)
  • mať premyslený plán ako dostať postihnutých AMS čo najrýchlejšie do nižších polôh (a mať "Gamow", alebo iný vak)
Poznámka : Je neodvôvodnené očakávať, že úrady v horských regiónoch by zriadili nemocničné-klinické vybavenie čisto pre horolezcov. Dôraz bude na zabezpečení odsunu do nemocnice a pod., ktorá je vybavená technikou a personálom na zvládnutie medicínskej problematiky alpinizmu.
 
6. Počasie.
 
Neočakávané víchrice zohrávajú veľkú rolu pri nešťastiach horolezeckých expedícií-Nanga Parbat 1934 je výrazným príkladom tohto konštatovania. Na rozdiel od obývanejších končín je vo veľkých horách len malá šanca získať aktuálne predpovede. Aj tie najlepšie informujú len o veľkých zmenách-príchod monzúnu, veľmi silnej búrky-ale nemôžu predvídať náhle zmeny. Expedície by mali pripravovať postup v predstihu podľa predpovede v rozhlase, ale stále sú tam medzery.
Účastníci pracovného stretnutia sa domnievali, že členské federácie UIAA by mali pracovať s národnými meteorologickými službami na rozširovaní meteo služieb v spravodajstve.
 
7. Poistenie.
 
7.1 Náklady na záchranu a odsun v odľahlých oblastiach sú extrémne vysoké a poistenie je nevyhnutnosťou. Poistenie týchto záležitostí (a tiež za verejnú zodpovednosť) je založené na predplatnom mnohých veľkých klubov, alebo je zvláštnou formou poistenia s nezanedbatelnými poplatkami. Je to omnoho ťažšie pre menšie kluby, ktoré buď musia zaplatiť neúnosné poplatky, alebo ich odmietnu pre malý počet členov. Je to záležitosť, v ktorej by mohla UIAA veľmi užitočne intervenovať a súdiac podľa skúseností Britského horolezeckého výboru, mohlo by to priniesť i malé zisky.
 
7.2 Expedície sú zodpovedné i za poistenie svojho domorodého personálu, zvláš u tých osôb, ktoré sa podieľajú i na lezení. Mnoho hostiteľských krajín určuje vzor povinnej poistnej zmluvy pre miestnych zamestnancov výpravy, ale niektorá expedícia si môže želať rozšírenie napr. i na možnosť privolania vrtuľníka v prípade postihnutia nosiča.
 
8. Tréning.
 
Potreba aby člen výpravy bol v primeranej kondícii a technicky spôsobilý, bola už často zdôrazňovaná. Rovnako je dôležité aby ktorýkoľvek miestny účastník, ktorý ide s výpravami do hôr ako sirdar, sprievodca, miestny vodca bol spôsobilý na prácu na ktorú bol najímaný. S týmto cieľom spolupracovalo mnoho členských federácií UIAA na výcviku miestneho personálu a je žiadúce pokračovať v takejto politike a rozširovať ju.
 
9. Štastie.
 
Horolezectvo patrí medzi riskantné športy a nech dodržíme akékoľvek bezpečnostné opatrenia, potrebujeme i poriadnu dávku šťastia. Nik nevie odhadnúť kedy sa serak zrúti, nik nemôže presne predvídať metelicu. Nedostatok šťastia môže zmariť naše najlepšie úsilie, premiera šťastia môže zamaskovať aj naše najväčšie chyby. Pracovné stretnutie dokonca doporučilo aby všaetky články, ktoré hovoria o extrémnych výstupoch horolezeckých hviezd končili: "ale mal som štastie".
 
Ak by sa dla vybrať najdôležitejší faktor bezpečnosti v expedičnom horolezectve-je to: SPOLIEHANIE SA NA SEBA.
 
Za myšlienky, ktoré som tu spomenul som zaviazaný účastníkom konferencie vrátane: Rodrigo Jordan (CHILE), Wang Fengteng (CHINA), Igor Novak (CZECHIA), Tadao Kanzaki (JAPAN), Dawa N.Thondup (NEPAL), Zolo Demján (SLOVAKIA), Paul Fatti (SOUTH AFRICA).
 
Autor článku :
Joss Lynam, President UIAA expeditions Commision.
 
Preklad :
Ing J. Rockfalusy, MUDr. I.Miko, Október 1995.
 
 
Spracovanie : Samuel Hruškovic, rescue.sk team
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov