Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Autonehoda
 
Čo prináša život : rok 2000, Slovensko :
 • 628 osôb usmrtených
 • 2 205 ťažko zranených
 • 7 891 ľahko zranených
 • 50 932 dopravných nehôd
 • mrzačíme a zabíjame sa navzájom, resp. sami, HURÁÁÁ za volant...
 • ale buďme pripravení, človek nikdy nevie...
Rok 2001, Slovensko : 612 osôb usmrtených pri autonehodách.
 
Ďalšie informácie :
 • pri každej šiestej dopravnej nehode je usmrtený chodec
 • 35% z celkového počtu nehôd pri cyklistike sa prihodí v noci
 • 66% z nehôd, pri ktorých bol zranený chodec, sa prihodí v noci alebo za šera
 • sedem z ôsmich vodičov, ktorí pri nehode zranili chodca potvrdilo, že ho nebolo dostatočne vidieť
Štatistika :
 
Štatistiky súdnych pitiev potvrdzujú, že až 60% úmrtí pri dopravných nehodách by nemuselo byť, keby bola postihnutým poskytnutá správna prvá pomoc svedkami nehody ( napr. okoloidúcimi vodičmi ).
Zdroj : kniha "Dopravné nehody a prvá pomoc - manuál pre motoristov" autor : MUDr. Karol Kálig, CSc. a kolektív.
 
V roku 2000 na našich cestách prišlo o život 628 ľudí, z toho 60% predstavuje 376 ľudí. Až 376 ľudí mohlo prežiť, ak by im bola poskytnutá správna prvá pomoc. Medzi týmito ľuďmi môžeme byť niekedy aj my, mohli sme žiť, ale nežijeme, nežijeme "vďaka" našej ľahostajnosti.

Príspevok od Juraja Danku :
 
Pri každej nehode je potrebné predpokladať najhoršie možné neviditeľné postihnutie a tým pádom logicky vychádza pokiaľ možno najmenej pohybu s postihnutým.
 
Pri príchode k nehode s osobným autom je potrebné predovšetkým ešte pri príjazde a tesne po zastavení z hľadiska zaistenia bezpečnosti svojej, ostatnej premávky i účastníkov nehody predovšetkým posúdiť:
 
1. Zastavenie vozidla.
 • v smere a na mieste tak aby vozidlo s výstražnými svetlami dosť zavčasu signalizovalo udalosť na ceste

 • tak aby tvorilo prirodzenú prekážku, bariéru ďalším vozidlám, ktoré pri premávke môžu spôsobiť ohrozenie záchrancov
2. Posúdenie ďalšieho možného nebezpečenstva.
 • stabilita vozidla - zabrániť prevráteniu, zosunutiu, samovoľnému pohybu

 • pohonné hmoty, chod motora, elektroinštalácia ( po náraze pri nehode vždy predpokladať nestabilitu. Elektroinštalácia kdekoľvek v dutinách karosérie može byť čiastočne alebo úplne prerušená, čo spôsobí zvýšenie pretekajúceho prúdu, zvyšovanie teploty a následné vznietenie blízkych látok - v nádrži, v blízkosti nákladu, tapacírung, prístrojovka

 • privolanie profesionálnej pomoci
3. Činnosť.
 • zistenie stavu, selekcia postihnutých, určenie priorít podľa príznakov a funkčnosti vitálnych funkcií

 • pokiaľ vozidlo nezachvátil požiar a našimi predchádzajúcimi úkonmi sme možnosti vzniku predišli, vozidlo aj ostatné nebezpečné faktory máme pod kontrolou, zvážime potrebu resuscitácie a akútneho ošetrenia a pokiaľ možno ZRANENÝCH NEPRENÁŠAME aby sme nespustili ďalšie poškodenia z titulu neviditeľných vnútorných poranení.

 • s postihnutými pri vedomí neustále komunikujeme a kontrolujeme stav šoku

 • pri stavoch s nevyhnutnou resuscitáciou vyslobodzujeme týchto z vozidiel zásadne Rauttekovým hmatom, uložíme na podložku (deka, prestieradlo, kabát)

 • ak je postihnutý pri vedomí, ošetríme zranenia a počkáme na profesionálnych záchrancov, ktorí:
  1. Očakávajú komplexné informácie o nehode a stave postihnutých a prijatých opatreniach
  2. Preventívne založia Šancov golier alebo iný fixačný prostriedok na krk a postihnutých vyslobodzujú spôsobom ako keby predpokladali poškodnie chrbtice (vsunutím dláh, fixáciou atď.)
  3. O ďalších postupoch rozhoduje lekár.
Upozornenia :
 
Vystríhať sa svojvoľného prevozu postihnutých vlastným autom. Príchod mobilnej ambulancie je účinnejší v prospech postihnutého ako jeho namykovanie, naťahovanie a ukladanie do malého priestoru auta, prevoz bez resuscitácie apod.
 
Pri voľbe priorít z hľadiska nevyhnutného ošetrenia pri viacerých postihnutých uvažovať triezvo, nepodliehať stresu (príklad: plačúce dieťa môže byť len ľahko zranené a dospelý človek môže umierať, napriek tomu nás nutká pomôcť dieťaťu).
 
Neustále kontrolovať situáciu v okolí miesta nehody, reagovať na zmeny, získať spoluúčinkujúcich ktorí dokážu spomaľovať prebiehajúcu cestnú premávku.
 
Nebrániť sa použiť akékoľvek osobné prostriedky na záchranu života. Na situáciu sa pozrieť očami postihnutého, ktorý čaká pomoc a mrzí ho ak je niekomu ľúto poskytnúť košeľu ako obväz. Postihnutí to často vnímajú.
 
Nenariekať a nedovoliť lamentovať nad stavom postihnutých - je to jedno z protišokových opatrení: kľud.
 
Neistotu si nechať na doma. Profesionálny prístup je polovicou úspechu, získania nadvlády na mieste nehody, prirodzenej autority. Postihnutý musí vedieť že ste ten pravý, ktorý mu pomôže.
 
Pamätajme :
 • auto na streche alebo na boku nikdy neprevraciame s postihnutými vnútri
 • nejazdiť so zaistenými dverami
 
Autor : Juraj Danko, firma DoMo-Glass spol. s r.o.
Ďalšie články autora : zoznam článkov
 

 
Doplnenie rescue.sk team :
 • postihnutých, pokiaľ to situácia nevyžaduje - resuscitácia - zastavenie dýchania alebo zastavenie činnosti srdca, hroziaci výbuch, požiar a pod., nevyťahujeme z vozidla

 • postihnutému v bezvedomí v havarovanom vozidle držíme hlavu a krk v neutrálnej polohe tak, aby sme zabezpečili voľné dýchacie cesty, zdravotný stav postihnutého sledujeme až do príchodu RZP

 • v blízkosti vozidla NEFAJČÍME a nemanipulujeme s otvoreným ohňom !!!

 • stabilita vozidla : vozidlo je potrebné zaistiť proti samovoľnému pohybu - ak je auto v nestabilnej polohe, napr. na boku, v priekope - v prudkom svahu, v takomto prípade je potrebné byť maximálne opatrný. Základný spôsob zaistenia je použitím ručnej brzdy, zaradením rýchlosti, podložením kolies. Pri nestabilnej polohe sa k autu blížime z bezpečnej strany, t.j. zo strany, na ktorú nehrozí posuv, resp. pád auta, napr. z hornej strany priekopy, svahu. Pri aute na boku je vhodné, aby sme boli viacerí, nakoľko zaistiť takéto auto proti možnému samovoľnému prevráteniu bez potrebného technického vybavenia je náročné.

 • po nehode treba skontrolovať vozidlo, či v ňom nie sú malé deti, ktoré môžu byť spadnuté pod sedadlami a môžu byť zasypané vecami

 • je potrebné skontrolovať okolie, či sa tu nenachádza niektorý člen posádky vozidla, ktorý mohol vypadnúť - najvýhodnejšie je, keď sa dá zistiť od niektorého člena posádky - od osoby, ktorá je pri vedomí, koľko pasažierov bolo vo vozidle v čase nehody.

  Veľakrát sa stane, že po nehode osoba v šoku opustí vozidlo, takúto osobu je potrebné čo najskôr nájsť a zabezpečiť jej lekárske vyšetrenie a ošetrenie - preto je vždy potrebné zistiť, ak to situácia dovoľuje, počet pasažierov v havarovanom vozidle.

 • riadenie premávky : do príchodu profesionálnych záchranárov, resp. polície je potrebné označiť cestu výstražným trojuholníkom v dostatočnj vzdialenosti - záleží to od nehody a reliéfu cesty - doporučuje sa cca. 150 až 200 metrov od nehody OBOJSMERNE !!! a je potrebné riadiť premávku

 
Čo prináša život :
zrazený cyklista medzi obcami, noc, šofér zastal cez 30 metrov od postihnutého, postihnutý leží v bezvedomí rovnobežne so stredovou čiarou 30 cm od nej - takže leží v strede cesty, silno krváca z hlavy, posádka vozidla nepoužitelná...
 
Je potrebné : poskytnúť postihnutému okamžitú prvú pomoc, zabezpečiť RZP a súčasne zastaviť obojsmerne premávku...ste sám a okrem všetkého musíte zabezpečiť svoju bezpečnosť...
 
Postihnutý môže mať VEĽMI VÁŽNE ZRANENIA a sám ho bezpečne nepremiestnite na kraj cesty...
 
RZP prichádza až za 15 minút ( boli pri druhej autonehode )...
 
Doktorovi rýchlo poviete celkovú anamnézu...zrealizuje sa základné vyšetrenie a ošetrenie - zabezpečí sa krčná chrbtica golierom a postihnutý sa ide naložiť na nosítka...doktor prosí ľudí okolo, aby pomohli, ale stále ste tam sám s posádkou RZP...
 
Policajt keď zbadal rozsah poškodenia vozidla nechcel veriť, že postihnutý prežil...
 
Postihnutý sa liečil zo zranení 15 mesiacov...
 
Slovo na záver : KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ !!!
 

 
Základné zásady uvoľňovania postihnutých z vozidla :
 • vždy predpokladáme, že postihnutý v havarovanom vozidle môže mať zlomenú chrbticu - zväčša sa jedná o poškodenie krčnej chrbtice

 • postihnutého uvoľňujeme opatrne - nie nasilu

 • zbytočne s ním nepohybujeme

 • uvoľníme najskôr hornú časť tela - umelé dýchanie, masáž srdca

 • neotáčame trup postihnutého

 • nepohybujeme postihnutým z boka na bok

 • ak postihnutého nemôžeme uvoľniť, zrealizujeme potrebné úkony zachraňujúce jeho život

 • najlepšie je, keď sú štyria záchrancovia : najskúsenejší ( poučí pomocníkov ) ako prvý chytí postihnutému hlavu a krk, potom koordinuje ostatných - druhý chytí plecia a hrudník, tretí za boky a brucho, štvrtý za dolné končatiny.

  Záchranári sa musia dohodnúť o postupe pohybu s postihnutým a na znamení začatia pohybu - "na tri", vedúci záchranár držiaci hlavu sa presvedčí, či ostatní sú pripravení :
  "môžeme ???"..."áno-áno-áno"...raz-dva-tri - s postihnutým sa pohybuje ako s jedným celkom - plynulým pohybom !
Postup uvoľňovania postihnutého z osobného vozidla jedným záchrancom :
 • ako sme už písali : postihnutých, pokiaľ to situácia nevyžaduje - resuscitácia - zastavenie dýchania alebo zastavenie činnosti srdca, hroziaci výbuch, požiar a pod., nevyťahujeme z vozidla

 • otvoríme dvere na strane postihnutého ( ak sa nedajú otvoriť - dvere môžu byť iba z vnútra zaistené - preto skúsime otvoriť vedľajšie dvere a skúsime ich odistiť ), ak sa nedajú aj tak dvere otvoriť ( dvere môžu byť zaklinené ich deformáciou pri nehode - treba s nimi riadne trhnúť ), skúsime otvoriť dvere na opačnej strane a cez tieto dvere vytiahneme postihnutého

  Ak sa nedajú ani jedny dvere otvoriť, musíme rozbiť okno - pozor na sklenené črepiny.
  Ak potrebujeme bezpodmienečne vytiahnuť postihnutého z havarovaného vozidla, tak v takejto situácii je vhodné rozbiť niektoré z čelných okien. Pred rozbitím okna je potrebné zistiť, či v kabíne nie je požiar, resp. požiar v zárodku.

  Na rozbitie okna v takejto situácii je najdostupnejší hasiaci prístroj v našom aute - udierame plášťom hasiaceho prístroja, aby sme ho nepoškodili, resp. iným vhodným predmetom : napr. kameňom - pozor na riziko poranenia posádky vozidla, resp. seba.

 • postihnutému skontrolujeme dolné končatiny - môžu byť zachytené medzi pedále, ak sú, treba ich uvoľniť

 • zozadu vsunieme ruky pod pazuchy postihnutého

 • jednou rukou ho chytíme tesne pod lakťom a druhou za zápästie hornej končatiny - hornú končatinu položíme na brucho postihnutého

 • postihnutého vyťahujeme chrbtom von z vozidla, svojim stehnom podoprieme jeho trup pri vyťahovaní

 • postihnutého uložíme do polohy v ľahu na chrbte ( ak to jeho stav dovolí ) v bezpečnej vzdialenosti od vozidla

 • postihnutého vyšetríme a ošetríme
Častý problém :
 • ak auto po nehode zostane na boku, resp. na streche, alebo sa párkrát prevrátilo cez strechu, posádka bude "zaklinená" v bezpečnostných pásoch, preto je vhodné mať v aute špeciálny rezač pásov

 • rýchle uvoľnenie postihnutých z havarovaného vozidla pri jeho požiari, resp. nutnosti resuscitácie môže záchrániť postihnutým život
 
Spracovanie : Samuel Hruškovic, rescue.sk team
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov