Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Oheň - životne dôležitý inokedy smrteľne nebezpečný...
 
Motto: požiar sa veľakrát šíri rýchlejšie, ako unikajúci človek.

 
Na založenie ohňa potrebujeme horlavú látku, kyslík (vzduch) a zdroj tepla.
 
Na druhej strane oheň zlikvidujeme odstránením horlavej látky, zamedzením prístupu kyslíku (vzduchu), alebo odstránením zdroja tepla.
 
Najrozšírenejšia látka na hasenie požiarov je voda: zamedzuje prístupu kyslíku a ochladzuje zdroj tepla.
 
Vodou nehasíme plyn, zariadenia pod elektrickým prúdom - voda je vodivá látka, oleje a látky obsahujúce ropné produkty - olej je ľahší ako voda, tým pádom sa dostane nad vodu - hasenie je neúčinné a voda môže navyše rozšíriť požiar - ak požiar oleja nie je v uzatvorenom priestore, voda zvýši roztekanie horiacej látky do okolia.
 
Pri hasení požiaru treba dávať pozor na samovznietenie - vodou uhasíme požiar, ale plameň za nejaký čas opäť vzplanie.
Voda sa vyparí, miesto vyschne a povrch sa prehreje na samovznietiteľnú teplotu, t.j. oheň vzplanie aj bez priameho kontaktu s plameňom.
Preto je potrebné miesto požiaru dostatočne schladiť.
 
Jedovaté splodiny:
Plasty a syntetické materiály uvolňujú pri horení prudko jedovaté látky, ktoré spôsobia rýchlu otravu ľudského organizmu.

 
"HORÍ"
 • zachovajte kľud
Vyhodnoťte danú situáciu:
 • kde je ohnisko požiaru
 • v akom rozsahu je už požiar
 • kam sa môže oheň rozšíriť
 • dá sa uhasiť prostriedkami, ktoré mám k dispozícii
 • kto je v ohrozenom priestore okrem mňa
Po vyhodnotení situácie začnete konať:
 • začnem hasiť alebo
 • zavolám pomoc - susedov v bytovke, kolegov v robote alebo
 • zavolám požiarný zbor: tel. č. 150 a
 • vyhlásim evakuáciu budovy a
 • vyhľadám vhodné únikové cesty
 • atď.

 
Bojovať s ohňom bez vopred pripraveného vybavenia je takmer nemožné.
 
Preto je veľmi dôležité zabezpečiť a dodržiavať základné protipožiarne opatrenia.
 
Hasiaci prístroj:
 • je potrebné zabezpečiť minimálne jeden hasiaci prístroj vhodného druhu pre pravdepodobný požiar (dva hasiace prístroje nie je prepych)
 • hasiaci prístroj musí byť ľahko prístupný - aj v tme: môže byť priestor silno zadymený, požiar môže vypuknúť v noci
 • použiť hasiaci prístroj treba vedieť aj so zatvorenými očami - požiar môže vypuknúť v noci, resp. môže byť priestor silno zadymený
Ak sa nedá zabezpečiť hasiaci prístroj, potom:
 • je potrebné zabezpečiť vrecia s pieskom - k dispozícii musí byť lopata!!! (väčšinou sa však "stratí"...)
 • kýble s pieskom, zeminou, alebo vodou - voda sa odparuje, preto ju treba pravidelne kontrolovať a dopĺňať
 • nehorlavé deky, alebo deky z čistej vlny
 • všetko musí byť ľahko prístupné - aj v tme: môže byť priestor silno zadymený, požiar môže vypuknúť v noci
 
Spracovanie : Samuel Hruškovic, rescue.sk team
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov