Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Banská záchranná služba
 
Diplomová práca : Banská záchranná služba.
Autor : Marek Rolinec, e-mail .
 
Poďakovanie :
Ďakujeme Ing. Marekovi Rolincovi za poskytnutie diplomovej práce : Banská záchranná služba.
 
 
Obsah :
 
1. Úvod
 
2. Banská záchranná služba
 
2.1. Historický vývoj Banskej záchrannej služby v uhoľnom baníctve
 
2.2. História Banskej záchrannej služby v bývalej Československej republike
 
2.3. Banská záchranná služba v susedných krajinách
 
2.3.1. Banská záchranná služba v bývalom Zväze sovietskych socialistických republík
 
2.3.2. Banská záchranná služba v bývalej Poľskej ľudovej republike
 
2.3.3. Banská záchranná služba v bývalej Nemeckej demokratickej republike
 
2.3.4. Banská záchranná služba v bývalej Nemeckej spolkovej republike
 
2.3.5. Banská záchranná služba v bývalej Maďarskej ľudovej republike
 
3. Vývoj legislatívy banského záchranárstva na Slovensku
 
3.1. Vznik a vývoj banskej záchrannej služby v uhoľných baniach na Slovensku
 
3.2. Vznik vývoj a súčasnosť banskej záchrannej služby v organizáciách vykonávajúcich vrtné a geofyzikálne dobývanie z povrchu na Slovensku
 
4. Súčasnosť banskej záchrannej služby na Slovensku
 
4.1. Úlohy Banskej záchrannej služby podľa vyhlášky SBÚ č. 69/88
 
4.1.1. Služobný poriadok Hlavnej banskej záchrannej stanice
 
4.2. Niektoré riadiace akty platné pre Banskú záchrannú službu
 
4.2.1. Smernica riaditeľa Hlavnej banskej záchrannej stanice č 1/1987
 
4.2.2. Smernica riaditeľa Hlavnej banskej záchrannej stanice č 1/1988
 
4.2.3. Zásady pre obsluhu dopravy na koľajových tratiach závesných dráhach lokomotívami zásahov banskými záchranármi
 
4.3. Plán vzájomnej pomoci v záchrannej službe
 
4.3.1. Zásady poskytovania vzájomnej pomoci v Banskej záchrannej službe
 
4.3.2. Zásady poskytovania vzájomnej pomoci v záchrannej službe mimo banský rezort
 
4.3.2.1. Vyhľadavací a záchranný tím Slovenskej republiky
 
4.3.2.2. Tunelová obnovovacia jednotka
 
4.4. Dohoda o spolupráci prepojení a vzájomnom vyrozumení
 
5. Záver
 
6. Použitá literatúra
 
Poďakovanie
 
 
Spracovanie : Samuel Hruškovic, rescue.sk team
 

Chcete nám niečo napísať ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk
 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
 
hore
 
 
 
 
 
 
 


TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov