Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Terorizmus
 
Najjednoduchšia definícia terorizmu: šírenie strachu prostredníctvom opakovaných násilných aktoch.
 
Na svete je 28 silných zahraničných teroristických skupín.
 
Terorizmus nemôžeme podceňovať! Predstavuje reálnu hrozbu bezpečnosti štátov, výnimkou nie sú ani svetové veľmoci (11.09.2001 New York, Moskovská dráma...). Terorizmus má veľké množstvo cieľov, metód, foriem, zdrojov, prostriedkov...a sympatizantov. Každý teroristický čin povzbudí sympatizantov terororizmu a osoby, ktoré priamo podporujú terorizmus. Hrozí zneužitie technológií 21. storočia, nehovoriac o tom, že teroristi plánujú využívať vesmírne družice...
 
Boj proti terorizmu:
 • je potrebné poznať používané praktiky teroristov
 • najdôležitejší faktor: získavanie informácií: ich sústreďovanie, analýza a schopnosť včas varovať kompetentné orgány pred možným teroristickým útokom, mariť teroristickú činnosť hneď v zárodku.
Teroristické skupiny pracujú vo vysokom stupni utajenia a s vysokým stupňom operatívnej bezpečnosti. Preniknúť do ich štruktúr je takmer nemožné.
 
Prostriedky teroristov:
 • bombový útok
 • útok biologickým a chemickým materiálom
 • útok rádiologickým materiálom
 • vydieranie
 • zastrašovanie a vyhrážanie sa
 • únos a zadržanie rukojemníkov (únosy dopravných prostriedkov)
 • likvidácia dôležitých osôb
 • dezinformácia a propaganda
 • sabotáže a diverzia
 • deštrukcia informačných systémov, elektronických a počítačových systémov
Postup pri teroristickom útoku:
 • výber objektu: súčasne sa vyberá viacero citlivých a atraktívnych cieľov. Po získaní základných údajov a informácií sa nevhodné objekty vylučujú.

 • získavanie komplexných informácií o vybratom objekte: plány objektu, zabezpečenie objektu - technické, personálne (počet mužov, výstroj, výzbroj, výcvik), celkový režim v objekte, okolie, prístupové a únikové trasy a pod.

  Získavanie informácií je stacionárne (terorista "číta" noviny na lavičke pri objekte, resp. v objekte, sleduje objekt z protiľahlej budovy - z reštaurácie, bytu a pod.), pohyblivé (chôdza, pomocou vozidla, motocykla, bicykla), segmentové (pozorovanie objektu v krátkych časových intervaloch), kombinované.

 • príprava teroristického útoku: plánovanie útoku, zabezpečenie potrebného vybavenia.

 • overenie plánu teroristického útoku: na modelovej situácii sa preverujú všetky jednotlivé činnosti a úkony útoku, preveruje sa časový harmonogram útoku - doladenie plánu útoku

 • útok

 • únik z miesta teroristického útoku

 • využitie výsledku zrealizovaného teroristického útoku.
Ciele terorizmu:
 • zmena existujúcej globálnej politickej situácie vo svete
 • destabilizácia režimu krajiny
 • vyprovokovanie k násilným odvetným krokom
 • spoločenská nespokojnosť
Zbrane "nepredstavujú" riziko, riziko predstavujú ľudia! Vojenský profesionálny výcvik je dnes dostupný aj bežným civilistom, takže aj teroristom. Školenie diverzantov je zamerané aj na spôsobovanie veľkých materiálnych a ekonomických strát s bežne dostupnými prostriedkami.
 
Základné úlohy štátu v prípade, že bol spáchaný teroristický čin spočívajú: v okamžitom varovaní občanov pred následkami teroristického útoku (napr. informovanie o smere šírenia sa jedovatých látok, akým spôsobom je potrebné ohrozené miesta opustiť, prostriedky osobnej ochrany a pod.), evakuácia obyvateľstva a zabezpečenie rôznych opatrení vzhľadom na konkrétnu situáciu.
 
Hrozba terorizmu je vecou nás všetkých. 100% bezpečnosť sa nedá zabezpečiť štátnymi orgánmi nikde na svete. Preto je veľmi dôležitá spolupráca civilného obyvateľstva s políciou. Musíme si všímať konanie ľudí okolo seba (podozrivé správanie), najmä v okolí potenciálne rizikových miestach, všímame si hlavne nových ľudí, či v susedstve, alebo v práci. Nie je problém nahlásiť podozrivú osobu polícii, s presným popisom a miestom osoby, potom najbližšia hliadka polície v priebehu krátkeho času môže nahlásenú osobu preveriť.
 
Evidentne podozrivé veci a situácie je potrebné nahlásiť okamžite na políciu. Výbuch nálože v telefónnej búdke z pred pár týždňov pred US ambasádou je toho dôkazom. Vo veľa prípadoch sa bude jednať napr. o zabudnutú tašku s nákupom, odhodenú škatuľku, či balík, ale čo ak nikto z nás kvôli ľudskej ľahostajnosti nenahlási podozrivú vec (napr. podozrivo položenú - "zabudnutú" tašku, alebo škatuľu pod ľavičkou, za automatom na nápoje, v odpadovom koši...tých možností je veľa...), a táto "vecička" zrazu vybuchne napr. v čakárni vlakovej stanici s desiatkami ľudí, alebo vo vlaku, v autobuse, v kine, v divadle, v škole a pod. Veď do dôležitých objektov sa u nás človek dostane v podstate bez problémov (do kina, divadla, vlaku a autobusu za pár korún), ukázať nemusí ani "falošný" občiansky preukaz, a to, že človek nesie veľkú tašku (veľké tašky), nikoho netrápi, veď v taškách môže byť iba nákup...
 
Najmä deti je potrebné viesť k tomu, aby nechytali podozrivé veci (vo všeobecnosti platí, že podozrivé veci nechytáme do rúk!). Je pravda, deti sú zvedavé, ja som nebol výnimka, ale je potrebné ich k tomu viesť, aj tisícnásobným opakovaním, trpezlivo a s objasňovaním všetkých objektívnych dôvodov. Z bežne dostupných vecí sa dajú bez väčších problémov zrealizovať nástražné systémy, ktoré po ich uchopení explodujú a spôsobia vážne poranenia, najmä poranenia ruky - bez problémov spôsobia odtrhnutie prstov, resp. časti ruky, popáleniny, poranenia očí. Výbuch môže spôsobiť aj usmrtenie postihnutej osoby.
 
Návody na výrobu výbušnín sú na internete bežne dostupné, resp. stačí dobrý chemik, nemusí sa jednať ani o teroristov, ktorí predstavujú značné nebezpečenstvo, stačí "psychopat", ktorý sa začne zahrávať...februárové dni roku 2003 v Olomouci sa vyhrážal vydierač bombou...policajti našli bombu, ktorá bola plne funkčná, takže vydierač má dobre zvládnutú technológiu výroby improvizovanej bomby...80 vytypovaných objektov v meste, najmä so zvýšenou koncetráciou osôb strážia bezpečnostné zložky, občanov vyzývajú k zvýšenej opatrnosti, a aby výskyt akýchkoľvek podozrivých predmetov a javov ohlásili okamžite na tiesňové linky.
 
Spomenutá ľudská ľahostajnosť zabíja denne stovky životov, stovky životov denne vyhasne úplne zbytočne, či ľahostajnosťou k hrozbe teroristických útokov, alebo neposkytnutím napr. adekvátnej predlekárskej prvej pomoci. Ľudská ľahostajnosť ma môže zabiť už dnes, keď napr. po autonehode mi nikto nepomôže, a to by mi stačilo napr. len dať hlavu do neutrálnej polohy, nakoľko som v bezvedomí a hlava v predklone zatlačila moje dýchacie cesty. Jednoduchý úkon, ktorý dokáže každý, treba ho len ovládať a neváhať pomôcť. Budeme ľahostajní?
 
Ak zostaneme ľahostajní aj dnes, tak nečakajme, že nám iní dnes...zajtra...pozajtra pomôžu, pretože ja som ľudská ľahostajnosť!
 
Spracovanie : Samuel Hruškovic, rescue.sk team
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov