Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Krízová situácia si vyžaduje veľký zásah...
 
Určité krízové situácie si vyžadujú veľký zásah, znamená to, že na miesto nešťastia sú povolané viaceré záchranárske zložky, dobrovoľníci, poprípade polícia, armáda a pod.
 • je pomerne veľký problém všetky rozdielne zložky nasadené na zásah dostať pod jedno velenie

 • logistika a taktika zásahu si vyžaduje dobre zohratú organizačnú štruktúru, disciplínu a profesionalitu všetkých zúčastnených na zásahu (neškolení záchrancovia, t.j. neškolení dobrovoľníci často komplikujú a spomalujú celkový priebeh záchranných prác, najmä pri ich veľkom nepomere k profesionálnym záchranárom a školeným dobrovoľníkom)

 • neznalosť organizačnej štruktúry môže zapríčiniť neochotu akceptovania nariadení velenia (veliteľa zásahu, alebo nadriadeného v štruktúre), resp. absolútne, či čiastočne nekoordinované začlenenie sa do záchranných prác
Pri takýchto parametroch môže dôjsť k nekoordinovateľnej vlastnej dynamike celého systému, čo má za následok vznik nekontrolovateľnej situácie! Preto koordinácia od prvopočiatku zásahu medzi všetkými záchranárskymi zložkami a ďalšími zúčastnenými na zásahu a medzi velením zásahu a záchranárskymi tímami a ďalšími zúčastnenými na zásahu je veľmi dôležitá!
 
Dôležité faktory veľkých zásahov:
 • zabezpečenie cielenej záchranárskej štruktúry s ďalšími nutnými prvkami, ako napr. zabezpečenie cielenej lekárskej štruktúry, školených dobrovoľníkov, polície, armády a pod.

 • kvalitná organizačná štruktúra, kvalitné velenie a riadenie, kvalitná logistika, disciplína, profesionalita

 • komunikácia, informačné systémy, krízové informačné systémy: dostatočné množstvo komunikačnej techniky a prostriedkov. Informačné systémy musia byť vysoko efektívne, spoľahlivé, bezpečné a dostupné.
Kvalitná logistika - čo je potrebné na dosiahnutie kvalitnej logistiky:
 • dosiahnutie väčšej logistickej pripravenosti: vypracovanie logistických zásad a postupov, vypracovanie špecifických zásad a postupov - dosiahnutie najväčšej efektivity zásahu, minimalizovanie vlastného nebezpečenstva

 • dosiahnutie väčšej pružnosti logistiky: zvýšením zodpovednosti jednotlivých zložiek, zdokonalením koordinácie a vzájomnej spolupráce:
  Zodpovednosť: každá zložka má svoje logistické požiadavky a je potrebné koordinovať logistické plánovanie v rámci svojej zodpovednosti.
  Spolupráca a koordinácia: zabezpečuje najefektívnejšie využitie obmedzených zdrojov zvýšenou účinnosťou, úsporov nákladov, konkrétnosťou, priehľadnosťou a elimináciou podvojnosti.
Kľúčové logistické funkcie:
 • pohyblivosť (mobilita): pohyblivosť záchranárskych zložiek, výstroja, technických prostriedkov, zariadení a ostatných položiek, pohyblivosť ďalších zúčastnených zložiek a organizácií na zásahu a dobrovoľníkov. Plánovanie a hodnotenie možností a schopností - dopravné prostriedky, infraštruktúra. Je potrebné vytvoriť databázu všetkých dopravných prostriedkov, ktoré budú dostupné počas riešení krízových situácií.

 • technické zabezpečovanie a zásobovanie: špecifické požiadavky / dostupnosť položiek - je potrebné vytvoriť databázu záchranárskeho výstroja, technických prostriedkov a zariadení, ktoré je možné, resp. ktoré budú potrebné na riešenie krízových situácií.

 • podpora miestnymi zdrojmi: pomoc poskytovaná domácimi záchranárskymi jednotkami, domácimi organizáciami, združeniami, pomoc dobrovoľníkov a pod. Taktiež aj v tomto prípade je potrebné vytvoriť databázy so spomenutými prvkami pre každé mesto a obec.

 • zdravotnícke zabezpečenie: zabezpečenie adekvátnej predlekárskej prvej pomoci, liečenie chorých, evakuácia. Zdravotnícke zabezpečenie musí byť primerané rozsahu záchranných prác a rizikám, ktoré môžu vzniknúť (úrazy, ochorenia). Aj v tomto bode je potrebné vytvoriť databázu všetkých zdravotníckych zariadení, ich vybavenia, zdravotníckeho personálu, lekárni, Červeného kríža a pod.
Ako zvládnuť tieto náročné požiadavky:
 • vytvoriť informačné systémy: výmena informácií
 • vytvoriť krízový informačný systém
 • štandardizácia pojmov a záchranárskych postupov
 • formálne kontakty: musíme o sebe vedieť!
 • poradenstvo expertov
 • kurzy, školenia, cvičenia, sympózia, semináre
 • technická pomoc
Oblasti civilných zdrojov pri riešení krízových situácií:
 • pozemná, vodná a civilná vzdušná doprava
 • potraviny a poľnohospodárstvo
 • priemyselná výroba
 • energetika
 • telekomunikácie
 • pošta
 • služby
 • zdravotnícke zabezpečenie
 • civilná obrana
 • pohonné hmoty
Prostriedky:
 • vozidlá všetkých typov, vlaky, lode, civilné lietadlá
 • civilné komunikácie
 • technické prostriedky
 • komunikačná technika
 • zdravotnícke zariadenia
 • ďalšie zdroje
 
Autor : Samuel Hruškovic, rescue.sk team
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov