Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Skryté riziká požiaru v uzatvorených priestoroch
 
Nahromadené splodiny horenia v uzatvorených priestoroch ( bytové jednotky, továrne, skladové priestory, obchody, pivnice a pod. ) okrem všeobecne známeho rizika toxicity, splodiny horenia skrývajú v sebe aj riziko náhleho vznietenia alebo explózie! Jedná sa javy rollover (flameover), flashover a backdraft.
 
Rollover :
 
V počiatočnej fáze požiaru miestnosti ( uzatvoreného objektu ) sa v stropnej časti miestnosti koncentrujú horľavé plyny, ktoré majú vysokú teplotu. Pri ich väčšom množstve začnú byť ďalšími splodinami horenia vytláčané mimo miestnosť zasiahnutú požiarom. Horľavé plyny sa takýmto spôsobom dostávajú do kontaktu so vzdušným kyslíkom a koncentrácia horľavých plynov sa zmenšuje.
 
Ak koncentrácia horľavých plynov dosiahne medzu horenia, horľavé plyny sa vznietia. Treba brať na zreteľ, že plamene vznietených horľavých plynov sa šíria veľkou rýchlosťou v úrovni stropu. Šírenie plameňov prebieha do úplného vyhorenia rozptýlených horľavých plynov, a preto ich šírenie môže byť do veľkých vzdialeností! Tento poznatok je veľmi dôležitý a vyplýva z neho to, že v takýchto ohrozených priestoroch sa záchranári a civilisti ( napr. počas evakuácie ) musia pohybovať pri zemi! Pri takomto vznietení horľavých plynov je potrebné okamžite si ľahnúť na zem, aby nás nezasiahli plamene šíriace sa veľkou rýchlosťou v úrovni stropu.
 
Jediná možnosť zamedzenia vzniku rollover-u je v uhasení ohniska požiaru, preto aj všeobecné doporučenia v takýchto situáciach sú orientované čo v najrýchlejšom uhasení ohniska požiaru v uzatvorených priestoroch.
 
Poznámka : v počiatočnej fáze požiaru je k dispozícii ešte dostatočné množstvo kyslíku na horenie.
 
Flashover :
 
Berme v úvahu, že sa požiar ďalej šíri, t.j. dochádza k rozvoju požiaru. Flashover predstavuje situáciu, kedy zrazu vzplanú všetky horľavé materiály nachádzajúce sa v priestore horiacej miestnosti.
 
Rozvoj požiaru predstavuje vznietenie ďalších horľavých materiálov v horiacej miestnosti. Aj v tejto fáze horenia je k dispozícii dostatočné množstvo vzdušného kyslíku. Turbulentné prúdenie splodín horenia spôsobuje to, že teplý vzduch nestúpa už len smerom k stropu ( lineárne prúdenie splodín horenia v počiatočných fázach požiaru ), ale šíri sa aj do bočných smerov. Turbulentné prúdenie splodín spôsobuje teda to, že materiály ( predmety v miestnosti ) sa postupne zohrievajú až na teplotu, pri ktorej sa z ich povrchu začínajú uvoľňovať horľavé plyny a pary.
 
V uzatvorených priestoroch pri plne rozvinutom požiari dochádza k úbytku vzdušného kyslíku. Teplota vzduchu v miestnosti stúpne približne na 700°C a stále sa zvyšuje, až na teplotu cez 800°C. Koncentrácia horľavých plynov a pár sa taktiež zvyšuje, až v jednom okamihu sa táto koncentrácia dostane nad DMV ( dolná medza výbušnosti ), čo spôsobí náhle vznietenie horľavých plynov a pár nachádzajúcich sa v uzatvorenej miestnosti, t.j. celá miestnosť je v zlomku sekundy celá v plameňoch.
 
Jediná možnosť zamedzenia vzniku flashover-u je v chladení všetkých predmetov nachádzajúcich sa v horiacej miestnosti a samotnej miestnosti, t.j. neustále meníme smer prúdu vody tak, aby sme dostatočne ochladzovali horiacu miestnosť a predmety v nej.
Smer prúdu vody meníme od stropu dole na predmety a späť a postupujeme tak, aby sme ochladzovali aj tie predmety v miestnosti, ktoré ešte nehoria.
 
Backdraft :
 
K výbuchu horľavých a výbušných plynov nazhromaždených v uzatvorenej miestnosti môže dôjsť pri nasledovnej situácii: v uzatvorených priestoroch pri plne rozvinutom požiari dochádza k úbytku vzdušného kyslíku. K úbytku vzdušného kyslíku môže prísť až na takú úroveň, že môže dôjsť až k samouhaseniu požiaru, t.j. plamene zaniknú, resp. môžu byť veľmi malé. Teplota v miestnosti môže byť až okolo 500°C, čo spôsobuje uvoľňovanie horľavých a výbušných plynov z predmetov, ktoré sa nachádzajú v miestnosti.
 
Backdraft vzniká tak, ak sa nejakým spôsobom ( napr. otvorením dverí z vonkajšej strany miestnosti, rozbitím okna z vonkajšej strany miestnosti ) do miestnosti s takýmto stavom požiaru dostane vzduch s bežnou koncentráciou kyslíka ( bežná koncentrácia kyslíka vo vzduchu je 21% ). Vzduch s kyslíkom ( kyslík je jedna z podmienok horenia ) zníži koncentráciu horľavých a výbušných plynov ( metán ) pod HMV ( hornú medzu výbušnosti ) a dôjde k výbuchu týchto plynov v miestnosti. Každý si vie určite predstaviť ničivé účinky takéhoto výbuchu, kedy môže prísť k vážnemu poškodeniu celého objektu, ale aj k zrúteniu určitej časti, resp. aj celého objektu.
 
Príznaky, ktoré nás upozorňujú na riziko vzniku backdraft-u sú: ako už bolo napísané - plamene v miestnosti ( v uzatvorenom objekte ) zaniknú, resp. môžu byť veľmi malé - plamene zvyšujú riziko vzniku backdraft-u, celá miestnosť je zaplnená hustým dymom - žltošedý až čierny hustý dym, cítime silné sálavé teplo - miestnosť je zohriata na vysokú teplotu, unikajúci dym cez veľmi malé netesnosti, pískavý zvuk vzduchu, ktorý preniká cez netesnosti do horiacej miestnosti, drnčiace okná.
 
Prevencia pred vznikom backdraft-u, resp. zníženie jeho účinku je vo vybudovaní vetracích šácht, cez ktoré unikajú splodiny horenia do ovzdušia. Ústie vetracích šácht je na najvyššom mieste budovy. Takéto šachty prinášajú ďalšie výhody, ako napríklad v znížení zadymenia postihnutej miestnosti požiarom a ďalších priestorov, ako napr. schodísk a pod. Takýmto spôsobom sa zamedzí aj rollover-u, nakoľko splodiny horenia budú odvádzané vetracou šachtou, ktorá vlastne slúži ako bežný komín, t.j. splodiny horenia sa nedostanú v tak veľkom množstve mimo postihnutú miestnosť požiarom.
 
 
Autor : Samuel Hruškovic, rescue.sk team
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov