Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Denník SME a článok o SAR
 
Poďakovanie :
 
Redakcia rescue.sk touto cestou ďakuje denníku SME za spracovanie a zapublikovanie článku s problematikou vyhľadávania stratených osôb. Aj takýmto spôsobom sa zachraňujú ľudské životy, nakoľko osveta a informovanie širokej verejnosti je veľmi dôležité! Ďakujeme!
 
 
Každý rok sa u nás stratí vyše tisíc ľudí
 
BRATISLAVA - Na Slovensku sa každý rok stratí viac ako 1200 ľudí. Určitú časť z nich tvoria zločinci, ktorí utekajú pred spravodlivosťou, ale približne polovica z nich sú malé deti a mladiství.
 
Polícia tvrdí, že je pri vyhľadávaní nezvestných detí úspešná a takmer vždy ich nájde, len vo výnímočných prípadoch až keď je už neskoro.
 
Posledné neúspešné pátranie sa uskutočnilo na začiatku júla v Kavečanoch pri Košiciach, kde sa nepodarilo nájsť dvoch sedemročných chlapcov aj napriek tomu, že sa akcie zúčastnilo viac ako 300 ľudí. Chlapcov našli utopených až potápači v malom jazierku.
 
Podľa šéfredaktora záchranárskeho internetového portálu rescue.sk Samuela Hruškovica, by sa dalo podobným prípadom účinnejšie predchádzať, ak by bol na Slovensku vybudovaný dobrovoľnícky záchranársky systém.
 
Podľa Hruškovica by malo byť v každej obci aspoň 10 vyškolených ľudí, ktorí by presne vedeli, čo v takýchto situáciách robiť a riadili by aj ostatných dobrovoľníkov, nakoľko profesionálni záchranári a polícia majú obmedzené kapacity a taktiež potrebujú určitý čas na príchod na miesto, kde sú potrební. Preto aktívnu pomoc vyškolených dobrovoľných záchranárov spoločnosť nesmie podceňovať, viď. aktívna činnosť Červeného kríža, dobrovoľníci v HS, dobrovoľné hasičské zbory a pod.
 
Veľmi dôležité je pri malých deťoch hlásiť ich zmiznutie čo najskôr, aby sa dali podniknúť účinné kroky.
 
Okrem prehľadávania zvolenej oblasti pátrania je potrebné aj okamžite prehľadať a zaistiť všetky rizikové miesta v oblasti pátrania, kde by si nezvestní mohli ublížiť. Sú nimi rôzne jazerá, tunely, mosty, strmé zrázy, či staré budovy.
 
Použitie správnych postupov záchranných prác by zabezpečilo, keby bola vytvorená sieť vyškolených dobrovoľných záchranárov. Ako príklad uvediem, že jeden školený záchranár na vyhľadávanie stratených osôb môže koordinovať desiatich neškolených dobrovoľníkov a pri vyhľadávaní stratenej osoby môže byť nasadených aj cez 500 ľudí, čo predstavuje cca 100 školených ľudí, ktorí sú bezpodmienečne potrební.
 
"Tie deti sa budú strácať nech bude prevencia akákoľvek, ale ide o to, aby ľudia vedeli správne reagovať," konštatuje Hruškovic.
 
Ani slovenskí policajti neabsolvujú špeciálne školenia na vyhľadávanie nezvestných, na rôznych kurzoch však potrebné informácie dostávajú. "Každý prípad je taký individuálny, že sa ani nedá povedať vtedy urob toto, vtedy choď tam," povedal Jozef Kromerinský z odboru pátrania Úradu kriminálnej polície.
 
 
Keď sa stratí dieťa, najdôležitejšia je rýchlosť
 
BRATISLAVA - V prípade, ak sa vám stratí dieťa neváhajte a okamžite informujte políciu. Odporúčajú to všetci odborníci a záchranári. "Lepšie je prísť vždy skoro, keď sa ešte dajú prijať účinné opatrenia," vysvetľuje Jozef Kromerinský z odboru pátrania Úradu kriminálnej polície.
 
Stáva sa, že vystrašení rodičia volajú na políciu a po čase vysvitne, že ich dieťa bolo u kamarátov, ale aj tak je to stále lepšie ako keby sa situácia podcenila. "Do pátrania treba ísť okamžite. Pátracia akcia, ktorá bude stáť niekoľko desiatok tisíc korún a dieťa sa nájde v bezpečí, napr. u kamaráta, nevidel by som to ako vyhodené peniaze, nakoľko nikto nevie, či práve toto stratené dieťa nepotrebuje našu okamžitú pomoc, neskôr by už mohlo byť neskoro" hovorí Samuel Hruškovic člen Komplexnej centrálnej záchrannej služby, ktorý sa spolu s priateľmi usiluje o vytvorenie siete dobrovoľných záchranárov po celom Slovensku. V každej obci by podľa záchranárov mali byť aspoň desiati kvalifikovaní dobrovoľníci.
 
Oblasť pátrania, ktorú je potrebné prehľadať sa výrazne zvyšuje s tým, ako sa posúva čas, kedy rodičia ohlásia, že sa ich dieťa stratilo a do začatia pátracej akcie. Väčšina detí do 6 rokov sa nájde do vzdialenosti 3 kilometrov. "S plynúcim časom sa oblasť pátrania rýchlo zväčšuje, čo si vyžiada väčší počet ľudí a predĺži sa aj čas pátrania, čo je negatívny faktor," povedal Hruškovic.
 
Medzi ľuďmi sa nájdu všelijakí. "Niektorí volajú v priebehu hodiny. Sú aj prípady, že sa nám ľudia ozvú po štyroch rokoch," spomína si Kromerinský. Opísal prípad, keď dedko rodine chýbal až po štyroch rokoch, po tom ako zistili, že si potrebujú vysporiadať majetkové pomery.
 
Nájsť nezvestného je v takomto prípade takmer nemožné, ale v tomto prípade sa to podarilo.
Deti väčšinou z domu utekejú kvôli túžbe po dobrodružstve, pocitu voľnosti, či nedorozumeniu v rodine. V poslednej dobe je častým javom keď mladé dievčatá utekajú za zárobkom. Problém pri pátraní po deťoch často spočíva v tom, že si neuvedomujú riziko a ich správanie je nevypočítateľné, preto je nutné rátať so všetkými alternatívami.
 
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa záchranári okolo Hruškovica snažia šíriť osvetu je poskytovanie prvej pomoci. Na Slovensku ročne zomiera pri dopravných nehodách približne 600 ľudí. Štatistiky súdnych pitiev dokazujú, že až 60% úmrtí pri dopravných nehodách by nemuselo byť, keby bola poraneným osobám poskytnutá správna predlekárska prvá pomoc svedkami nehody, konštatuje Hruškovic.
 
"Zo sto vodičov, ktorí idú okolo nehody zastaví desať a iba jeden vie ako tak poskytnúť prvú pomoc," sťažuje sa Hruškovic, ktorý chce dosiahnuť stav, keď sa kdekoľvek u nás bude pri akejkoľvek mimoriadnej situácii dať zostaviť tím vyškolených ľudí, ktorí budú organizovať záchranárske práce. Nie je však podľa neho vybudovaný kvalitný informačný systém.
Vyškolení dobrovoľníci by podľa predstáv záchranárov mohli byť zvolávaní prostredníctvom hromadných SMS správ, alebo v menších obciach po dohode so starostami sirénou a vyhlásením správy miestnym rozhlasom, a to najmä v nočných hodinách.
 
 
Ako správne hľadať stratených
 
BRATISLAVA - S pátraním po nezvestných je nutné začať okamžite po tom, ako bolo stratenie zistené. Medzi prvými musí byť upovedomená polícia, aby sa preverilo, či sa nejedná o únos.
 
Najdôležitejšou informáciou pre rýchle nájdenie stratenej osoby je poznať čas a miesto, kde bola naposledy videná, vek, fyzická kondícia a jej psychologický profil. Na základe toho sú potom záchranári schopní určiť oblasť pátrania.
 
Deti do 6 rokov sa väčšinou nachádzajú vo vzdialenosti do 3 kilometrov, deti od 7 do 12 rokov sa môžu v krátkom čase dostať až do vzdialenosti 8 kilometrov od miesta, kde boli videné naposledy. Čím viacej času uplynie, tým je aj väčšia vzdialenosť, ktorú môže dieťa prejsť. Na jeho nájdenie bude potrebných viac ľudí a prostriedkov.
 
V oblasti, na ktorú sa pátranie sústredí, musia byť čo najskôr zadefinované všetky potencionálne nebezpečné miesta, akými sú vodné toky, vodné plochy, železničná trať, tunely, mosty, prudké zrázy, nebezpečné staveniská a podobne. Tieto miesta je nutné okamžite prehľadať a zabezpečiť po celý čas pátracej akcie.
 
Nevyhnutné je tiež použiť aktuálnu fotografiu dieťaťa na vytvorenie letáčika s presným popisom jeho aktuálneho oblečenia, poprípade osobných vecí. Určuje sa aj psychologický profil nezvestného, aby bolo možné predvídať jeho správanie. Rozdielne treba postupovať pri pátraní v obývaných oblastich a vo voľnom teréne.
 
V mestách sa vyhľadáva systémom od dverí k dverám, najskôr v lokalite 50 metrov od posledného miesta videnia, potom sa oblasť pátrania zväčšuje. Pýtame sa ľudí, či hľadanú osobu nevideli a požiadame ich, aby sme mohli prezrieť ich dvor, pivničné priestory a blízke okolie. Veľmi dôležitá je spolupráca s miestnou políciou a s médiami, ktoré informujú širokú verejnosť o stratenej osobe a prípadne požiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní.
 
V lese sú stratení hľadaní sformovaním 10 ľudí do jednej línie širokej približne 30 metrov, ktorí postupne prehľadávajú určenú oblasť pátrania. Počet takýchto vyhľadávacích tímov závisí od počtu záchranárov. Všetci musia byť na jednej línii, prezrieť sa musí každý kúsok zeme, každý krík, či haluz visiaca až po zem. Pred týmto spôsobom sa robí počiatočné vyhľadávanie: 4 záchranári idú na šírku 1km, zastavia každú minútu a pískajú, poprípade vyvolávajú meno stratenej osoby a počúvajú možnú odpoveď stratenej osoby. Je potrebné myslieť na to, že staršie dieťa nemusí reagovať, resp. malé dieťa môže spať, alebo stratená osoba môže byť v bezvedomí.
 
Autor : Roman Pataj, denník SME, články v plnom znení, 2.08.2002
 
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov