Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Všetky rubriky
 
 1. Úvod
 2. Prvá pomoc
 3. Leto a jeho riziká
 4. Cestovná medicína
 5. Detský kútik pre rodičov
 6. Ženy
 7. Živelné pohromy
 8. Survival
 9. Hory
 10. Záchrana v horách
 11. Autonehoda
 12. Oheň / požiar
 13. Rubrika doktorov
 14. Ako zvíťaziť v súboji so psom
 15. Všeobecné informácie
 16. Military
 17. Akcie
 18. Záchranári
 19. RESCUE.sk
 
 
Úvod :
 
 1. Rescue - titulná strana
 2. Pár slov na úvod
 3. Hľadáme spolupracovníkov !!!
 4. Charakteristika
 5. Skryté riziká požiaru...
 6. Zrútenie sa budovy
 7. Detská úrazovosť
 8. Denník SME a úrazy detí
 9. Vyhľadávanie stratených osôb
 10. Denník SME a článok o SAR
 11. Zosuv pôdy
 12. Požiadavky na hračky pre deti
 13. Studená voda...
 14. Všeobecné chovanie sa detí
 15. Vyprostenie zran. z vozidla
 16. Fotoalbum
 17. Evakuácia školy a detí
 18. Panika v krízovej situácii
 19. Hory s medveďmi a človek
 20. Vyskakovanie z auta
 21. Letecká záchrana
 22. Musíme spolupracovať všetci !
 23. Koľkatí sme "r e a d y" ???
 24. Frajerinky
hore
 
 
Prvá pomoc :
 
 1. Prvá pomoc
 2. Prvá pomoc - úvod
 3. Ako zavolať RZP
 4. Stav bezvedomia
 5. Dieťa v bezvedomí
 6. Umelé dýchanie
 7. Nepriama masáž srdca
 8. Kardiopulmonálna resuscitácia
 9. Detská kardiopulmonálna resuscitácia
 10. Uvoľnenie cudzieho predmetu z dýchacích ciest
 11. Krvácanie - úvod
 12. Prvá pomoc pri prudkom vonkajšom krvácaní
 13. Vnútorné krvácanie
 14. Šok
 15. Anafylaktický šok
 16. Ošetrenie rán - všeobecne
 17. Stabilizovaná poloha na boku
 18. Ošetrenie postihnutého v bezvedomí
 19. Ošetrenie postihnutého pri vedomí
 20. Zlomeniny
 21. Vykĺbenie
 22. Poranenie chrbtice
 23. Otras a zmliaždenie mozgu
 24. Poranenie hlavy
 25. Poranenia hrudníka a pľúc
 26. Poranenia brucha
 27. Mozgová porážka
 28. Úraz elektrickým prúdom
 29. Srdcový záchvat
 30. Akútne stavy pri cukrovke
 31. Epilepsia
 32. Kŕče u dojčiat a detí
 33. Popáleniny
 34. Poleptanie
 35. Otravy
 36. Slnečný úpal / Tepelný úpal / Vyčerpanie z tepla
 37. Podchladenie / Omrzliny
 38. Dusenie sa
 39. Bodnutie hmyzom
 40. Uštipnutie hadom
 41. Pohryzenie zvieratami
 42. Zasypanie
 43. Výbuch
 44. Cudzie telesá
 45. Natiahnutie svalu - svalov
 46. Hernia
 47. Kŕče
 48. Akútne stavy v gravidite
 49. Náhly pôrod
hore
 
 
Leto a jeho riziká :
 
 1. Leto a jeho riziká
 2. Ako sa nezabiť na bicykli
 3. Záchrana topiaceho sa
 4. Ako predchádzať utopeniu
 5. Leto - kúpanie - riziká
 6. Búrka - zasiahnutie bleskom
 7. Prehriatie organizmu - úpal
hore
 
 
Cestovná medicína :
 
 1. Cestovná medicína
 2. Tehotenstvo
 3. Epilepsia a cestovanie
 4. Neurotické poruchy a cestovanie
 5. Letíme s malým dieťaťom
 6. Cestovateľ a besnota
 7. Prehriatie organizmu - úpal
 8. Kliešť obyčajný...
hore
 
 
Detský kútik pre rodičov :
 
 1. Detský kútik pre rodičov
 2. Rodičia malých detí
 3. Ako si dieťa uvedomuje riziko
 4. Prevencia pred úrazmi detí
 5. Stratené dieťa v lese
 6. Stratené dieťa - všeobecné rady
hore
 
 
Ženy :
 
 1. Ženy
 2. Znásilnenie ženy ...
 3. Znásilnenie II.
 4. Pomoc pre ženy v núdzi
hore
 
 
Živelné pohromy :
 
 1. Živelné pohromy
 2. Povodne a rescue
 3. Povodne všeobecne
 4. Lesný požiar
 5. Zemetrasenie a rescue
 6. Zemetrasenie - označovanie
hore
 
 
Survival :
 
 1. S u r v i v a l
 2. Prevencia a pripravenosť
 3. Vyhľadávanie vrtuľníkom
 4. Signalizácia ohňom
 5. Úkryt a prístrešok
 6. Ohrev "ležoviska"
 7. Získavanie potravy
 8. Dehydratácia
 9. Núdzové signály - signál SOS
 10. Núdzové signály - všeobecne
 11. Krikľavé farby oblečenia
 12. Orientácia
 13. Orientácia - plastická mapa
 14. Komunikácia
 15. Lekárnička a prvá pomoc
 16. "Špagát"
 17. Morseo kód
 18. Nôž na prežitie
 19. Sekerka na prežitie
 20. P O Z O R na tenký ľad !!!
 21. Problematika kamarádstva ...
hore
 
 
Hory :
 
 1. Hory
 2. Turistika s deťmi
 3. Turistické paličky
 4. Aklimatizácia - taktika výstupu
 5. Aklimatizácia v horách I.
 6. Aklimatizácia v horách II.
hore
 
 
Záchrana v horách :
 
 1. Záchrana v horách
 2. Postup pri leteckej záchrane
 3. Záchrana a preprava vrtuľníkmi
 4. Lavíny - úvod
 5. Lavíny I.
 6. Lavíny II.
 7. 10 chýb pri záchrane v lavíne
 8. Lavínová záchrana
 9. Smrť pri záchrane
 10. Opatrenia pri omrzlinách
 11. Liečba omrzlín a podchladenia
 12. Poškodenie chladom
 13. Medecínske riziko záchrany
 14. Lekárnička horolezca
 15. Blesk a hory
hore
 
 
Autonehoda :
 
 1. Autonehoda
 2. Aká rýchlosť - také poranenie
 3. Vyprostenie postihnutého z nákladného vozidla
 4. Ako predchádzať autonehode
 5. Jazda vozidlom počas zimy
 6. Neverte slovám druhých !!!
 7. Sňatie ochrannej prilby
hore
 
 
Oheň / požiar :
 
 1. Oheň / požiar
 2. Požiar - základné pojmy
 3. Toxické plyny
 4. Hasiace prístroje
 5. Požiar budovy I
 6. Požiar budovy II
 7. Požiarna bezpečnosť v domácnosti
 8. Požiar vozidla
 9. Hasičský odnos postihnutého
 10. Odtiahnutie postihnutého
 11. Lesný požiar
 12. Lesný požiar II
hore
 
 
Rubrika doktorov :
 
 1. Trénovanie vnímania hypoglykémie
hore
 
 
Ako zvíťaziť v súboji so psom :
 
 1. Ako zvíťaziť v súboji so psom
 2. Útok psa
 3. Útok psa z predu
 4. Ležíte na zemi a pes na vás útočí
 5. Pes napadol spolubojovníka a vy mu chcete pomôcť
 6. Záver
hore
 
 
Všeobecné informácie :
 
 1. Všeobecné informácie
 2. Stretnutia s medveďom
 3. Drogy - novodobí otrokári
 4. Krv - tekutina života
 5. Sebevraždy - sebevrahovia
 6. Varovanie obyvateľstva
 7. 11. september 2001
hore
 
 
Military :
 
 1. Military
 2. Vyrábate doma výbušniny ???
 3. Výbušniny ... od Zbyňka B.
 4. Zaregistrovali ste "bitku" ?
 5. Výroba improvizovaného filtra
 6. A N T R A X !!!
 7. Teroristi použili BOL
 8. Taliban - vojnový konflikt
 9. Pátranie proti odboju
 10. Psychológia pouličného boja na nože
hore
 
 
Akcie :
 
 1. Pátranie po nezvestnej Veronike I.
 2. Pátranie po nezvestnej Veronike II.
hore
 
 
Záchranári :
 
 1. Kynologická záchranná služba
 2. Foto dokumentácia
 3. Turecko 1999
 4. Taiwan 1999
 5. Majstrovstvá SR 2001
 6. fotoalbum č. 1.
 7. fotoalbum č. 2.
 8. fotoalbum č. 3.
 9. Malacká kynologická ZB
 10. Tatranská horská služba
 11. Mountain rescue - english
 12. Mountain rescue - deutsch
 13. Mountain rescue - polski
 14. Mountain rescue - hungarian
 15. Mountain rescue - svenska
 16. Banská záchranná služba
 17. Úvod
 18. Banská záchranná služba
 19. Historický vývoj BZS
 20. História BZS v ČSSR
 21. BZS v susedných krajinách
 22. BZS v ZSSR
 23. BZS v PĽR
 24. BZS v NDR
 25. BZS v Nemecku
 26. BZS v MĽR
 27. Vývoj legislatívy BZS
 28. Vznik a vývoj BZS I.
 29. Vznik a vývoj BZS II.
 30. Súčasnosť BZS
 31. Úlohy BZS
 32. Služobný poriadok HBZS
 33. Niektoré riadiace akty platné pre Banskú záchrannú službu
 34. Smernica riaditeľa Hlavnej banskej záchrannej stanice č 1/1987
 35. Smernica riaditeľa Hlavnej banskej záchrannej stanice č 1/1988
 36. Zásady pre obsluhu dopravy na koľajových tratiach závesných dráhach lokomotívami zásahov banskými záchranármi
 37. Plán vzájomnej pomoci v záchrannej službe
 38. Zásady poskytovania vzájomnej pomoci v Banskej záchrannej službe
 39. Zásady poskytovania vzájomnej pomoci v záchrannej službe mimo banský rezort
 40. Vyhľadavací a záchranný tím Slovenskej republiky
 41. Tunelová obnovovacia jednotka
 42. Dohoda o spolupráci
 43. Záver
 44. Použitá literatúra
 45. Poďakovanie
 46. DoMo-Glass spol. s r.o.
 47. Služby BOPZ
 48. Služby PO
 49. Školiace stredisko
hore
 
 
RESCUE.sk :
 
 1. Čo umožňuje registrácia záchranárskej zložky
 2. Zmluvní partneri
 3. LB INTERNATIONAL
 4. Redakcia
 5. Ohlasy našich čitateľov
 6. Norbert Kubányi
 7. Referencie
 8. Čo nás poteší najviac
 9. Kritika
 10. Naši dopisovatelia
 11. Marek Chlíbek
 12. MUDr. Vopálenský Branislav
 13. MUDr. Marcela Budíková
 14. MUDr. Slávka Smatanová
 15. Juraj Danko
 16. Miroslav Ganobčík
 17. Pavel Krupka
 18. Petr Macháček
 19. Jan Vencel
 20. Peter Dolinský
 21. Lumír Fojtík
 22. Registrácia / editácia
 23. Knihy
 24. Záškodník
 25. Doporučené linky
 26. Zahraničné linky
 27. Tlačová správa
 28. Hľadáme sponzorov
 29. Web hosting
 30. Iný o nás
 31. Tričko Rescue team Slovakia
 32. Naši sponzori
hore
 
 
 

 
Naši partneri:

www.zachranari.sk

"V krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami"

Chcete nám niečo napísať, resp. viete doplniť túto tému ? Privítame vaše návrhy, pripomienky, kritiku, atď. na našej adrese rescue@rescue.sk

 
Pomôžte nám zväčšiť počet čitateľov RESCUE.sk !
Povedzte o nás svojim priateľom, známym, či obchodným partnerom !
Aj takýmto spôsobom snáď zachránite ľudský život už dnes, možno aj svoj !
Ďakujeme !!!
 
© 2000 - 2006 RESCUE TEAM SLOVAKIA
 

 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
Každý život sa ráta ...
Ako vždy, ide o sekundy !!!
 
 
hore
TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov