Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
Profesionálne e-business riešenia
 
 
 
 
© 2000 - 2011, RTS
A. Bernoláka 436
013 03 Varín
Slovakia
GSM: 00421/905 569 257

KTO ČÍTA RESCUE.sk, TEN JE PRIPRAVENÝ, NEVÁHAJ A PRIDAJ SA MEDZI NÁS !


Každý život sa ráta...
 
Rescue Team Slovakia, o.z. spoločne s partnermi Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov – PROGRESSUS SLOVAKIA a Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej realizuje projekt Každý život sa ráta.../ Każde życie się liczy... z Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013, kód projektu č. WTSL.02.03.00-82-245/10.
 
Predkladaný projekt sa zameriava na budovanie siete partnerských organizácií v rámci prevencie úrazov, kriminality a násilia, riešenia krízových situácií a poznania práce záchranárov v poľsko-slovenskom pohraničí. Vychádza z nedostatočnej podpory tejto oblasti, nízkej miery informovania, vzdelávania a osvety na oboch stranách hranice medzi deťmi, mládežou ako aj dospelými.
 
Hlavný cieľ: Prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju cezhraničného regiónu prostredníctvom budovania sietí spolupráce medzi slovenskými a poľskými partnermi v oblasti prevencie a záchranárstva.
 
Špecifické ciele:
1.Zvýšené povedomie detí, mládeže a dospelých cezhraničného regiónu o záchranárstve, riešení kriminality a násilia a prevencii úrazov.
2.Zlepšená propagácia záchranárskej problematiky v cezhraničnom regióne.
3.Zlepšené možnosti využívania internetu, počítačov a multimédií pri výučbe záchranárskej problematiky.
 
Cieľovými skupinami projektu sú: žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, pedagógovia základných a stredných škôl, obyvatelia miest a obcí, záchranné tímy a rodičia a osoby v blízkom okolí detí a mládeže.
 
Cezhraničný dopad je v projekte naplnený prostredníctvom budovania siete partnerských inštitúcií v poľko-slovenskom pohraničí v riešenej problematike. V projekte sa budú realizovať e-learningové kurzy pre slovenské a poľské deti, vytvorí a spustí sa 3-jazyčná webová stránka (slovenská, poľská a anglická mutácia) www.112.sk , vydá sa časopis o mladých záchranároch v slovenskom a poľskom jazyku a bude distribuovaný do škôl. Spoločným produktom bude aj výučbová metodika pre učiteľov na školách, ktorej prezentácia bude zabezpečená prostredníctvom zorganizovaných konferencií.
 
 
 
Spustili sme projekt "MLADÝ ZÁCHRANÁR"
 
Škola mladých záchranárov - to je svet pre deti a mládež,
ktorí nie sú ľahostajní k životu okolo seba.
 
www.zachranari.sk
 
www.zachranari.sk
 
 
Dôležité telefónne čísla
 
 
 - profesionálny web hosting, registrácia domén, hardware, software
 - emaily pre záchranárov a pre všetkých, kt. majú v krvi "rescue"
RESCUE.sk je umiestnený na serveri firmy PEAR compE-mail
 
 
hore
 
 


TRIČKÁ
RESCUE TEAM
SLOVAKIA
a
MLADÝ ZÁCHRANÁR
do každej
rodiny!


Ďakujeme!

RESCUE TEAM SLOVAKIA

ATE - LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Špecializovaná predajňa zameraná na horolezectvo, turistiku a telemarkové lyžovanie

Profesionálne svietidlá a transportné boxy.

Stavebná činnosť, výroba a dodávka betónových zmesí, doprava a mechanizácia

Iný o nás

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov